Photo Gallery

एफ.एमको पिक्नीक स्पोट

एफ.एमको पिक्निकमा फेटो खिच्दै एफ.एमका साथीहरु

एफ.एमको पिक्निकमा फेटो खिच्दै एफ.एमका साथीहरु

एफ.एमको पिक्निकमा नाच्दै एम.एम टोलि

एफ.एम.को मुर्तिडाँडाको अफिस ।

एफएमहातामा होली खेल्दै श्रोताहरु।

Pathibhara Picnic 2068
PROGRAM SCHEDULE

ON AIR


UPNEXT


OPINION POLL
No Poll Added

Follow Us

Contact Us

  • Pathibhara FM 93.6 MHz
  • Damak, Jhapa, Nepal
  • Tel : +977-23-584604, 584605, 584606
  • Email: pfm93.6mhz@gmail.com